Đáp án môn Sinh học THPT quốc gia 2020 đầy đủ 24 mã đề

Và môn Sinh Học là một thi cuối cùng trong buổi sáng ngày 10/8 của ngày thi thứ 2 kỳ thi THPT Quốc gia 2020 năm nay. Do đó để giúp các em có thể nhanh chóng tra cứu đáp án chính xác. Cũng như giúp tự mình đánh giá năng lực làm bài thi của mình.

Thì ngay sau đây ITQNU xin được chia sẻ với các em tổng hợp đáp án môn Sinh học THPT Quốc gia 2020 tất cả 24 mã đề dưới đây. ITQNU sẽ liên tục cập nhật đáp án nhanh chóng và chính xác nhất dành cho các em.

Với đáp án môn Sinh THPT Quốc gia 2020 trên ITQNU được các thầy cô giáo giỏi uy tín hỗ trợ và gợi ý đáp án. Qua đó giúp các em có thể so sánh với kết quả làm bài của mình. Từ đó đánh giá năng lực làm bài thi của mình đạt kết quả có tốt hay không.

Trước hết thì dưới đây sẽ là bộ đề thi môn Sinh kỳ thi THPT Quốc gia 2020 chính thức từ bộ GD&ĐT. Giúp cho mọi người có thể tham khảo và đánh giá bộ đề năm nay.

Xem ngay: Đáp án môn Sử THPT Quốc gia 2020 24 mã đề

Đề thi môn Sinh học THPT Quốc gia 2020 chính thức

Đáp án môn Sinh THPT Quốc gia 2020 24 mã đề

Cuối cùng đó chính là đáp án tất cả 24 mã đề môn Sinh học kỳ thi THPT Quốc gia 2020 tham khảo dành cho các em học sinh và tất cả mọi người.

Lưu ý, đáp án sẽ được cập nhật liên tục mỗi phút 1 lần. Vì thế mà các em nên nhấn vào nút nhận đăng ký thông báo trên website. Để mỗi khi có cập nhật đã áp các em sẽ nhận được thông báo hiển thị ngay trên điện thoại hoặc máy tính của mình. Qua đó thuận tiện cho việc theo dõi và cập nhật đáp án môn Sinh THPT Quốc gia 2020 nhé. Và ngay sau đây là danh sách đáp án môn Sinh THPT Quốc gia 24 mã đề đầy đủ nhất.

Đáp án môn sinh THPT Quốc gia 2020 mã đề 201

81.A82.B83.D84.A85.A86.A87.D88.D89.A90.C
91.A92.C93.C94.A95.A96.B97.A98.A99.D100.A
101.C102.C103.D104.D105.B106.D107.D108.B109.C110.B
111.D112.C113.C114.B115.B116.C117.B118.C119.B120.B

Đáp án môn sinh THPT Quốc gia 2020 mã đề 202

81.B82.D83.D84.A85.D86.B87.C88.C89.D90.D
91.C92.D93.C94.A95.D96.D97.B98.A99.C100.A
101.C102.D103.C104.A105.C106.A107.C108.B109.B110.D
111.B112.B113.A114.A115.B116.B117.C118.A119.C120.B

Đáp án môn sinh THPT Quốc gia 2020 mã đề 203

81.A82.B83.D84.A85.C86.C87.D88.C89.B90.D
91.C92.B93.C94.B95.D96.C97.D98.C99.C100.B
101.C102.A103.C104.B105.B106.A107.D108.B109.C110.B
111.C112.D113.B114.A115.B116.D117.A118.B119.D120.D

Đáp án môn sinh THPT Quốc gia 2020 mã đề 204

81.B82.D83.C84.A85.B86.A87.A88.D89.C90.D
91.B92.B93.C94.D95.B96.A97.A98.C99.D100.D
101.D102.B103.C104.C105.B106.A107.D108.C109.C110.D
111.B112.A113.A114.B115.C116.B117.C118.B119.B120.B

Đáp án môn sinh THPT Quốc gia 2020 mã đề 205

81.C82.D83.C84.C85.C86.D87.A88.B89.C90.D
91.D92.C93.A94.C95.A96.C97.A98.B99.C100.A
101.A102.B103.D104.B105.C106.A107.C108.D109.D110.A
111.A112.C113.D114.A115.A116.C117.D118.D119.A120.D

Đáp án môn sinh THPT Quốc gia 2020 mã đề 206

81.B82.A83.A84.B85.A86.D87.D88.B89.C90.A
91.A92.D93.D94.D95.C96.A97.B98.A99.A100.D
101.C102.C103.D104.C105.C106.C107.D108.D109.A110.B
111.B112.C113.C114.C115.A116.A117.B118.A119.B120.B

Đáp án môn sinh THPT Quốc gia 2020 mã đề 207

81.A82.A83.C84.A85.D86.A87.B88.D89.A90.D
91.B92.B93.B94.A95.C96.C97.A98.D99.B100.D
101.C102.A103.C104.A105.C106.D107.D108.D109.C110.A
111.A112.A113.C114.D115.D116.C117.D118.C119.C120.A

Đáp án môn sinh THPT Quốc gia 2020 mã đề 208

81.A82.A83.D84.C85.D86.D87.A88.D89.B90.A
91.D92.D93.B94.D95.D96.C97.B98.A99.B100.B
101.B102.C103.A104.A105.C106.C107.C108.A109.A110.A
111.C112.B113.C114.B115.B116.C117.B118.C119.C120.A

Đáp án môn sinh THPT Quốc gia 2020 mã đề 209

81.C82.A83.D84.C85.C86.A87.C88.C89.C90.B
91.A92.B93.B94.B95.C96.C97.D98.B99.A100.A
101.D102.D103.A104.B105.A106.B107.D108.B109.A110.D
111.D112.D113.A114.D115.D116.A117.D118.B119.B120.D

Đáp án môn sinh THPT Quốc gia 2020 mã đề 210

81.D82.D83.A84.D85.A86.A87.B88.A89.C90.C
91.A92.A93.C94.C95.B96.B97.C98.B99.C100.B
101.B102.C103.B104.C105.D106.D107.B108.D109.D110.A
111.A112.B113.D114.D115.D116.A117.B118.A119.B120.B

Đáp án môn sinh THPT Quốc gia 2020 mã đề 211

81.A82.D83.B84.C85.B86.A87.B88.D89.D90.B
91.D92.D93.C94.C95.C96.B97.C98.B99.A100.A
101.B102.C103.B104.D105.B106.A107.B108.D109.D110.A
111.A112.C113.C114.C115.A116.B117.A118.D119.A120.A

Đáp án môn sinh THPT Quốc gia 2020 mã đề 212

81.B82.B83.A84.D85.B86.D87.D88.A89.C90.C
91.A92.C93.C94.C95.B96.D97.C98.C99.B100.C
101.A102.A103.B104.D105.B106.D107.C108.C109.B110.A
111.C112.D113.C114.C115.D116.A117.A118.D119.A120.A

Đáp án môn sinh THPT Quốc gia 2020 mã đề 213

81.B82.C83.A84.A85.A86.B87.C88.A89.C90.C
91.D92.B93.D94.C95.D96.D97.B98.A99.B100.A
101.C102.B103.C104.D105.C106.D107.C108.A109.B110.B
111.D112.A113.A114.C115.D116.D117.C118.B119.A120.D

Đáp án môn sinh THPT Quốc gia 2020 mã đề 214

81.D82.B83.B84.D85.B86.B87.C88.D89.A90.D
91.C92.A93.D94.B95.A96.B97.C98.A99.B100.A
101.B102.A103.A104.B105.C106.B107.A108.D109.A110.A
111.A112.B113.D114.D115.D116.A117.D118.C119.A120.D

Đáp án môn sinh THPT Quốc gia 2020 mã đề 215

81.B82.C83.C84.C85.A86.C87.A88.D89.A90.D
91.A92.A93.A94.D95.D96.B97.D98.D99.D100.C
101.C102.B103.C104.B105.C106.A107.B108.D109.C110.B
111.D112.B113.B114.D115.A116.B117.B118.B119.D120.B

Đáp án môn sinh THPT Quốc gia 2020 mã đề 216

81.A82.A83.A84.A85.D86.C87.D88.D89.D90.A
91.C92.D93.D94.B95.A96.D97.B98.C99.C100.A
101.C102.C103.C104.B105.A106.C107.B108.B109.A110.A
111.D112.D113.C114.B115.D116.D117.B118.C119.B120.B

Đáp án môn sinh THPT Quốc gia 2020 mã đề 217

81.B82.A83.A84.B85.B86.D87.B88.B89.C90.D
91.A92.A93.D94.B95.A96.C97.B98.B99.D100.B
101.D102.C103.B104.A105.C106.D107.C108.B109.D110.D
111.C112.C113.A114.C115.D116.C117.A118.D119.A120.C

Đáp án môn sinh THPT Quốc gia 2020 mã đề 218

81.A82.D83.B84.B85.C86.D87.C88.D89.B90.B
91.C92.A93.A94.D95.C96.B97.B98.B99.C100.A
101.A102.B103.C104.A105.A106.A107.B108.C109.C110.B
111.C112.C113.B114.C115.B116.B117.A118.A119.B120.B

Đáp án môn sinh THPT Quốc gia 2020 mã đề 219

81.B82.B83.D84.B85.C86.B87.A88.D89.C90.A
91.B92.B93.D94.C95.A96.A97.C98.C99.A100.C
101.B102.B103.D104.D105.C106.D107.C108.D109.A110.B
111.D112.A113.B114.D115.C116.A117.C118.A119.D120.D

Đáp án môn sinh THPT Quốc gia 2020 mã đề 220

81.A82.D83.B84.A85.B86.C87.C88.B89.D90.D
91.C92.B93.B94.A95.A96.C97.B98.A99.B100.B
101.D102.A103.D104.D105.A106.C107.A108.C109.B110.C
111.A112.D113.D114.B115.C116.A117.D118.A119.D120.A

Đáp án môn sinh THPT Quốc gia 2020 mã đề 221

81.C82.B83.B84.D85.A86.A87.C88.A89.B90.C
91.B92.A93.A94.D95.C96.D97.A98.B99.B100.C
101.A102.D103.C104.B105.D106.C107.D108.B109.A110.C
111.B112.A113.A114.B115.C116.A117.C118.B119.C120.C

Đáp án môn sinh THPT Quốc gia 2020 mã đề 222

81.B82.A83.A84.A85.A86.C87.B88.B89.C90.C
91.B92.B93.A94.C95.B96.A97.A98.B99.D100.C
101.C102.C103.A104.B105.B106.D107.A108.D109.D110.B
111.D112.A113.D114.D115.C116.A117.D118.C119.A120.D

Đáp án môn sinh THPT Quốc gia 2020 mã đề 223

81.D82.C83.A84.D85.C86.B87.A88.C89.C90.B
91.C92.D93.B94.B95.A96.C97.B98.B99.C100.B
101.A102.D103.C104.C105.B106.C107.C108.A109.A110.D
111.D112.C113.D114.A115.D116.A117.D118.D119.A120.A

Đáp án môn sinh THPT Quốc gia 2020 mã đề 224

81.C82.A83.B84.D85.B86.C87.D88.D89.C90.A
91.D92.B93.C94.B95.D96.B97.A98.D99.C100.B
101.D102.A103.D104.D105.C106.C107.B108.D109.C110.B
111.C112.B113.D114.B115.D116.B117.C118.D119.C120.D

Như vậy trên đây là tổng hợp đầy đủ tất cả đáp án 24 mã đề môn sinh học kỳ thi THPT Quốc gia 2020. Cũng như là môn thi cuối cùng trong buổi sáng ngày hôm nay 10/8/2020 rồi.

Hi vọng với những đáp án tham khảo môn Sinh mới nhất trên đây. Sẽ giúp các em có thể theo dõi và đánh giá bài làm của mình một cách hiệu quả nhất. Chúc các em thành công và đạt được kết quả cao trong bài thi của mình.

5/5 - (1 bình chọn)