Liên hệ

ITQNU rất mong muốn nhận được các sự đóng góp và góp ý từ các bạn. Chính vì thế mỗi lời đóng góp, góp ý là một sự chia sẻ và góp phần cho ITQNU ngày càng phát triển hơn nữa. Chính vì thế nếu có bất kỳ thắc mắc hay góp ý nào. Mọi người hãy liên hệ với ITQNU theo thông tin sau đây: