Đáp án môn Hóa THPT quốc gia 2020 đầy đủ 24 mã đề

Tiếp theo môn thứ 2 trong ngày thi thứ 2 kỳ thi THPT Quốc gia 2020 đó chính là môn Hóa Học. Một trong những môn được đánh giá là khá khó đối với nhiều em học sinh trong kỳ thi năm nay.

Và để giúp các em có thể nhanh chóng tra cứu đáp án môn Hóa thi THPT Quốc gia 2020 nhanh nhất và chính xác nhất. Thì ngay sau đây ITQNU.VN xin được chia sẻ với các em đề thi môn Hóa học THPT Quốc gia 2020 chính thức từ bộ GD&ĐT. Cũng như đáp án môn Hóa THPT Quốc gia 2020 tham khảo tất cả 24 mã đề ngay sau đây.

Đầu tiên đó chính là bộ đề thi môn Hóa học kỳ thi THPT Quốc gia 2020 chính thức từ bộ GD&ĐT. Xin mời các em và tất cả mọi người cùng tham khảo ngay dưới đây.

Xem thêm: Đáp án môn Sinh THPT Quốc gia 2020

Đề thi môn Hóa học THPT Quốc gia 2020 chính thức

Đáp án môn Hóa THPT Quốc gia 2020 (tham khảo)

Dưới đây là danh sách đầy đủ đáp án 24 mã đề môn Hóa kỳ thi THPT Quốc gia 2020 dành cho các em và tất cả mọi người cùng tham khảo. Qua bộ đáp án đề môn Hóa dưới đây sẽ giúp cho các em có thể nhanh chóng tra cứu cũng như tự mình đánh giá năng lực làm bài thi. Cũng như giải đáp một số vướng mắc và nghi vấn trong khi làm bài của mình một cách hiệu quả nhất. Và sau đây là danh sách đáp án 24 mã đề môn Hóa mới nhất. Xin mời các em cùng tham khảo.

Đáp án môn Hóa THPT Quốc gia mã đề 201

41. C42.D43. B44.A45. B46.D47.C48.D49.C50.D
51.D52.B53.A54.A55.C56.B57.B58.A59.A60.B
61.A62.B63.B64.D65.A66.B67.D68.D69.D70.A
71.A72.D73.A74.B75.D76.A77.D78.B79.D80.A

Đáp án môn Hóa THPT Quốc gia mã đề 202

41.A42. D43. B44. A45. A46.C47.B48.C49.D50.B
51.A52.D53.A54.B55.C56.D57.D58.B59.C60.A
61.B62.B63.B64.A65.A66.A67.B68.B69.D70.A
71.A72.D73.A74.B75.D76.A77.D78.D79.A80.A

Đáp án môn Hóa THPT Quốc gia mã đề 203

41.D42. C43.D44.D45.B46.C47.A48.D49.C50.B
51.B52.B53.C54.A55.D56.B57.A58.C59.B60.A
61.C62.D63.D64.A65.A66.C67.A68.A69.D70.A
71.C72.A73.C74.A75.B76.C77.C78.A79.D80.A

Đáp án môn Hóa THPT Quốc gia mã đề 204

41. B42. A43. D44. B45. B46.C47.C48.A49.A50.C
51.D52.B53.B54.C55.D56.C57.D58.B59.D60.D
61.A62.A63.B64.B65.C66.A67.C68.D69.A70.B
71.B72.D73.C74.A75.A76.B77.B78.B79.D80.C

Đáp án môn Hóa THPT Quốc gia mã đề 205

41. A42.D43.C44.C45.D46.D47.A48.D49.C50.C
51.B52.C53.D54.A55.D56.A57.C58.B59.A60.B
61.A62.C63.D64.C65.D66.D67.D68.A69.D70.A
71.A72.C73.C74.A75.A76.C77.A78.D79.D80.D

Đáp án môn Hóa THPT Quốc gia mã đề 206

41.A42.D43.D44.D45.B46.A47.D48.B49.B50.A
51.A52.C53.C54.C55.B56.D57.B58.B59.D60.B
61.C62.A63.C64.A65.B66.C67.A68.D69.C70.C
71.D72.B73.A74.B75.D76.C77.A78.B79.C80.D

Đáp án môn Hóa THPT Quốc gia mã đề 207

41. C42. C43. B44. C45. A46.D47.C48.A49.A50.A
51.C52.C53.B54.A55.A56.A57.C58.B59.D60.D
61.D62.B63.A64.D65.D66.C67.A68.C69.D70.B
71.C72.D73.D74.D75.D76.B77.C78.B79.B80.A

Đáp án môn Hóa THPT Quốc gia mã đề 208

41. D42.D43. A44. B45. C46.A47.C48.B49.C50.C
51.D52.D53.B54.B55.C56.B57.C58.B59.A60.B
61.D62.A63.A64.B65.A66.A67.A68.C69.D70.C
71.D72.A73.C74.A75.C76.A77.C78.B79.B80.B

Đáp án môn Hóa THPT Quốc gia mã đề 209

41.D42. C43. C44. A45. C46.A47.D48.A49.C50.D
51.D52.A53.B54.B55.B56.A57.D58.D59.B60.D
61.D62.D63.C64.C65.B66.B67.A68.B69.B70.C
71.B72.C73.B74.C75.A76.B77.C78.B79.C80.C

Đáp án môn Hóa THPT Quốc gia mã đề 210

41. B42. C43. D44. C45. C46.C47.B48.B49.C50.A
51.C52.D53.B54.A55.D56.D57.D58.A59.B60.B
61.C62.A63.A64.B65.B66.D67.B68.A69.A70.D
71.B72.B73.B74.A75.A76.D77.D78.B79.D80.A

Đáp án môn Hóa THPT Quốc gia mã đề 211

Đáp án môn Hóa THPT Quốc gia mã đề 212

41. A42. A43. B44. B45. C46.C47.D48.A49.B50.B
51.C52.C53.A54.B55.D56.D57.C58.D59.D60.C
61.C62.A63.C64.D65.D66.B67.D68.D69.A70.D
71.A72.B73.C74.C75.C76.B77.A78.A79.A80.C

Đáp án môn Hóa THPT Quốc gia mã đề 213

41.D42. D43. C44.B45. C46.C47.A48.C49.A50.A
51.D52.C53.A54.A55.B56.A57.B58.C59.B60.B
61.B62.D63.B64.C65.D66.A67.D68.D69.C70.C
71.C72.C73.D74.B75.D76.B77.B78.A79.B80.A

Đáp án môn Hóa THPT Quốc gia mã đề 214

Đáp án môn Hóa THPT Quốc gia mã đề 215

41. B42. D43. A44.C45. D46.C47.B48.D49.D50.D
51.A52.C53.D54.C55.D56.A57.A58.A59.C60.A
61.B62.B63.C64.B65.D66.B67.C68.C69.C70.B
71.D72.D73.D74.B75.C76.C77.B78.A79.A80.B

Đáp án môn Hóa THPT Quốc gia mã đề 216

41. A42. A43. A44. D45. D46.C47.C48.D49.B50.B
51.D52.A53.D54.B55.C56.A57.A58.B59.D60.A
61.D62.A63.A64.B65.C66.C67.C68.D69.A70.B
71.D72.C73.A74.B75.B76.B77.B78.D79.C80.D

Đáp án môn Hóa THPT Quốc gia mã đề 217

41.A42.C43.C44.D45.B46.B47.D48.D49.C50.D
51.A52.B53.A54.B55.B56.B57.A58.B59.B60.D
61.D62.D63.A64.A65.D66.D67.D68.C69.C70.A
71.A72.D73.C74.C75.A76.D77.78.D79.A80.A

Đáp án môn Hóa THPT Quốc gia mã đề 218

Đáp án môn Hóa THPT Quốc gia mã đề 219

Đáp án môn Hóa THPT Quốc gia mã đề 220

Đáp án môn Hóa THPT Quốc gia mã đề 221

41.B42.D43.D44.B45.C46.C47.D48.C49.A50.D
51.C52.A53.D54.A55.C56.C57.A58.B59.D60.A
61.C62.A63.B64.A65.B66.D67.B68.A69.D70.B
71.B72.B73.D74.D75.D76.D77.A78.B79.B80.A

Đáp án môn Hóa THPT Quốc gia mã đề 222

41.B42.C43.C44.D45.C46.A47.C48.D49.C50.B
51.B52.B53.C54.C55.B56.D57.B58.D59.B60.C
61.B62.A63.A64.A65.B66.C67.B68.B69.A70.B
71.A72.A73.A74.C75.A76.A77.A78.D79.C80.B

Đáp án môn Hóa THPT Quốc gia mã đề 223

41. B42. B43. B44. A45. D46.C47.C48.A49.C50.B
51.A52.C53.D54.C55.B56.D57.C58.D59.D60.A
61.D62.D63.C64.B65.C66.C67.A68.D69.B70.A
71.D72.D73.A74.C75.B76.B77.D78.B79.A80.B

Đáp án môn Hóa THPT Quốc gia mã đề 224

41. D42. D43. C44. C45. B46.C47.D48.D49.C50.D
51.D52.B53.B54.B55.C56.D57.C58.A59.D60.A
61.B62.A63.A64.B65.D66.A67.D68.B69.B70.D
71.A72.C73.C74.B75.A76.D77.C78.D79.A80.B

Như vậy trên đây là đầy đủ danh sách đáp án 24 mã đề môn Hóa kỳ thi THPT Quốc gia 2020 mới nhất. Hi vọng sẽ giúp các em có thể tra cứu và đánh giá năng lực làm bài của mình một cách tốt nhất. Chúc các em đạt được kết quả cao trong kỳ thi THPT Quốc gia 2020 của mình.